AUTEURSRECHT

Auteursrecht ontstaat automatisch door de “creatieve daad” en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Er is geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright-teken nodig om aanspraak te kunnen maken op de bescherming.

In het bijzonder geldt dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is: elke kladversie is ook al beschermd, zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is.

Op al het werk van Kaatje & Co zit auteursrecht.

De door auteursrecht beschermde ontwerpen mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt voor commerciële en niet commerciële doelen.

Hiermee zijn alle rechten van Kaatje & Co beschermd.

Binnen het Auteursrecht vallen alle ontwerpen van kaatje & co. Hieronder vallen ook de teksten, afbeeldingen, banners, in opdracht gemaakte producten.

Indien er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Kaatje & Co zal ik onmiddelijk actie ondernemen en aangifte doen!